НАЛИВНА БИРА

1. Туборг - светло наливно

2. Туборг - светло наливно

3. Шуменско - тъмно наливно

4 . Шуменско - тъмно наливно